Sbírání známek jako investice

Filatelie, sbírání známek je často označován jako koníček starších lidí. Pravdou je, že mladých sběratelů známek není tolik jako v minulosti. Počet sběratelů, ale neklesá. Otázka v tomto článku zní: může se sbírání známek vyplatit jako investice?

Na začátek je nutné zopakovat pravidlo. Známky, a jakékoli sběratelské předměty podléhají zákonu o vzácnosti zboží. Pokud je něčeho málo, a je o to trvale velký zájem, pak v čase stoupá hodnota.

Běžné zboží, i známky, nezískávají na hodnotě. Protože běžných známek je mnoho a má je každý. Proto ke sbírání známek přistupujte jako ke koníčku. K radosti v životě.

Filatelie nebo sběratelské známky mají dlouhou historií a stále inspirují sběratele po celém světě nejen v Česku. Odhaduje se, že jeden až dva miliony lidí v Německu sbírá poštovní známky. V Česku to budou odhadem desetitisíce lidí, které známky a sbírání zajímá. Samozřejmě zde jsou i další sběratelské obory, zejména numismatika. Motivace ke sbírání známek je u jednotlivých sběratelů odlišná, ale většinou je za sbíráním opravdová vášeň pro poštovní známky. Známky cestují po celém světě, každá z nich je symbolem určité doby,´nebo místa. Tyto malé obrázky nebo poštovní razítka mají za sebou příběh a informace. Proto je filatelie oblíbeným koníčkem.

Pokud mluvíme o Německu. Pro sběratele známek existuje zvláštní zájmová skupina „Bund Deutscher Philatelisten e.V.“ nebo zkrátka BDPh. Členové se scházejí v klubech, aby slyšeli různé názory, vyměnili známky nebo mluvili s podobně smýšlejícími lidmi. V rámci BDPh jsou také publikovány výzkumné a zajímavé skutečnosti a organizovány veletrhy. Filatelie v Německu není na pokraji zájmu, a nelze říci že je zaniklé. I když předseda „Karlsruhe sběratel známek z roku 1892“, Franz Lasetzky, připouští „BNN“, že o sběratelské koníčky má zájem stále méně mladých lidí.

Sbírání poštovních známek jako investice

Názory na filatelie jsou nejednotné, protože obvykle není jisté, zda se kolekce známek může stát výnosnou investicí a vyžaduje zvláštní odbornost a nebo ne. Zkušený sběratel známek Reinhard Küchler řekl o „Stuttgarter Nachrichten“: „Pokud například dobře znáte filatelie a pohnutky filatelistů a máte zvláštní staré německé poštovní známky, můžete s tím vydělávat také peníze. Pokud půjdu na veletrh s kolekcí Angola, byl pravděpodobně nebudu příliš úspěšný. Sbírání je hezky vypadajících známek není investicí. Nemá žádnou komerční hodnotu a je to jen koníček pro vaši radost". Sice to je velmi důležité, ale pokud mluvíme o investici, pak tento přístup vám nepřinese zhodnocení.

Nicméně ve filatelii potenciál zcela jistě je. Nelze filatelii podceňovat. V dobách nízkých úrokových sazeb se mezi investory stává stále oblíbenější hmotná aktiva, jako jsou nemovitosti a suroviny, ale také šperky a vzácné známky. Vzácné a populární známky mohou dosahovat částek ve víceciferném rozsahu. V současné době nejcennější známkou na světě je „Britská Guyana 1c Magenta“ s hodnotou přibližně deset milionů amerických dolarů.

Nicméně, bez znalosti trhu, investice do známek zůstává otázkou štěstí. Obecně se hodnota poválečných známek podle filatelistických katalogů snižuje, zatímco peněžní hodnota předválečných známek má tendenci se zvyšovat. Při investování do známek záleží také, zda peníze investovat do razítkovaných nebo nerazítkovaných známek. A to je otázka znalosti filatelistického trhu a pohnutky jednotlivých sběratelů.Nebo chcete-li investorů do poštovních známek.

Poštovní známky se nejčastěji nakupují na aukcích, veletrzích, burzách nebo na internetu. Nákup a prodej známek a dalších sběratelských předmětů online, je v tuto chvíli nejčastější způsob obchodu.